Strona główna » Sztuczna inteligencja w biomedycynie

Sztuczna inteligencja w biomedycynie

by admin
– Nowoczesna technologia, która ma potencjał, musi być używana aby promować godność osoby – najlepiej aby była tak wykorzystywana, by wspierać inkluzywność i pomagać grupom najbardziej wykluczonym – mówiła dr Katarzyna Waliczek w czasie wykładu na temat sztucznej inteligencji w biomedycynie wygłoszonego w ramach drugiej edycji Wiosennej Szkoły Bioetyki, który został właśnie opublikowany na kanale Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki w serwisie YouTube.

W czasie wykładu dr Katarzyna Waliczek wskazała na kluczowe aktualne zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Są to: wspomaganie diagnostyki (analiza danych obrazowych), pozyskiwanie danych i zarządzanie nimi, wsparcie telemedycyny, prewencja i wsparcie pacjenta w podejmowaniu decyzji, poprawa logistyki, odciążenie lekarzy, wspierani podejmowania decyzji przez zespoły kliniczne. AI może też pomóc analizować ludzki genom, co może posłużyć w leczeniu chorób onkologicznych. 

Dr Waliczek zwróciła uwagę także na polską „Białą Księgę AI w praktyce klinicznej”, opublikowaną w 2022 roku, która jest pierwszym tego typu dokumentem w tej część Europy wskazującym na szereg dobrych praktyk w tej dziedzinie.

W dokumencie „Etyka i zarządzanie sztuczną inteligencją dla zdrowia” opublikowanym przez Światową Organizację Zdrowia wskazano m.in. na ochronę samostanowienia człowieka, promowanie jego dobrostanu oraz bezpieczeństwa i interesu publicznego; gwarancję transparentności, jasności i zrozumienia; wspieranie odpowiedzialności; zapewnianie równości i inkluzywności; promowanie zrównoważonej i responsywnej sztucznej inteligencji.

Kolejny zaprezentowany dokument to Raport Parlamentu Europejskiego o sztucznej inteligencji w medycynie, w którym postulowane jest wprowadzenie nowego rodzaju certyfikatu – „paszportu AI”, który opisywałby model zastosowanego algorytmu, wprowadzone dane, ocenę, pola zastosowań oraz zasady obsługi. Certyfikaty miałaby chronić przed następującymi zagrożeniami: szkodami pacjenta (w tym bezpieczeństwa danych, zwłaszcza wrażliwych), niewłaściwym zastosowaniem narzędzi AI, ryzykiem stronniczości i nierówności, brakiem przejrzystości, lukami w odpowiedzialności, niedostosowaniem infrastruktury technologicznej krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Dr Waliczek wspomniała także o Raporcie Boston Consulting, w którym wskazano na trzy „fundamenty nowej normalności”, którymi są sztuczna inteligencja, femtech i zdrowie psychiczne. Zauważono także stanowisko Stolicy Apostolskiej i papieża Franciszka, który zwraca uwagę przede wszystkim na zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji prowadzące to wykluczeń jednostek.

– Nowoczesna technologia, która ma potencjał, musi być używana aby promować godność osoby – najlepiej aby była tak wykorzystywana, by wspierać inkluzywność i pomagać grupom najbardziej wykluczonym – podsumowała dr Katarzyna Waliczek.

Wykład jest dostępny na kanale Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki w serwisie YouTube:

Wiosenna Szkoła Bioetyki to program szkoleń eksperckich dla bioetyków, naukowców z różnych dziedzin, personelu medycznego, studentów oraz wszystkich zainteresowanych, którzy w swojej pracy i środowisku spotykają się z tematami bioetycznymi. Druga edycja odbyła się w Krakowie w dniach 14-15 kwietnia 2023 r.

Wiosenna Szkoła Bioetyki to jeden z projektów w ramach powstałej w Krakowie Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki, której celem jest popularyzacja nauki, rozwój bioetyki i edukacji bioetycznej w Polsce, a także promocja wiedzy i badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych, które są nieodłącznie związane z licznymi, wciąż nowymi dylematami natury etycznej.

Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Szczegóły na www.akademiabioetyki.pl.

You may also like

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Regulamin

Prywatność i Ciasteczka